Kurset er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Mindfulness er en form for ikke-dømmende tilstedeværelse i øyeblikket. En vanlig motsats er mindlessness – å være vanedrevet og ureflektert.

Røttene skriver seg til Buddisme og østlig meditasjon. I dag er Mindfulness hyppig brukt i psykologisk og medisinsk behandling. Stadig nyere forskning vitner om god effekt ved flere lidelser innen ulike felt som depresjon, angst, traumer, spiseforstyrrelser, stressrelaterte sykdommer, smertetilstander, utmattelsessyndrom med mer. Mange mennesker i helsetjenesten har også lært seg Mindfulness som håndtering av stress og forebygging av utbrenthet i et krevende arbeidsliv.

 “Dette kurset kan anbefales på det sterkeste! Pragmatisk, og presenterer mindfullnes i flere ulike synsvinkler og metoder” Psykolog.

Kurset gir innføring og øvelse i de sentrale terapiretningene: Mindfulness-Based Stress Reduction (Kabat-Zinn), Detached Mindfulness (Wells), Dialectical Mindfulness (Linehan) og Acceptance and Commitment (Hayes). De ulike retningene kan iblant ha sammenfallende elementer men vi finner også ofte unike og utfyllende tilnærminger. Det gis kasuseksempler fra terapiforløp for ulike psykologiske plager. Kursdeltagerne inviteres også til å legge frem egne kasus.

Mindfulness er også et fruktbart perspektiv for de fleste som lever tidspressede i-lands liv, uavhengig av om man oppfyller en diagnose eller ikke.

“Det var utrolig bra! Jeg sitter igjen etter kurset med masse verktøy og en dypere forståelse for bruk av mindfulness i terapi. Kurset var med på å bekrefte at det jeg gjør i terapi faktisk har noe for seg, og jeg har fått en større trygghet ift bruk av mindfulness i terapirommet (og utenfor) ” Psykolog.

Dette kurset omfatter:

 • Forståelse av konseptet Mindfulness.
 • Historisk tilbakeblikk til Buddhisme, Hinduisme og Taoisme.
 • Paralleller til blant annet yoga, meditasjon, skrifting, psykoterapi med mer.
 • Bevissthetstilstander, bla søvn og drøm, dissosiasjon, hypnose. 
 • Deautomatisering og nevral plastisitet, om mekanismene bak mindfulness.
 • Anvendelse ved ulike plager og lidelser.
 • Øvelse i ulike former for Mindfulness og hvordan lære bort dette videre til andre.

Etter fullført kurs vil deltakerne være i stand til å:

 • Utøve og lære bort ulike former for Mindfulness.
 • Bruke Mindfulness i behandlingen av mange lidelser.
 • Gi slipp på egne stressende tanker.
 • Regulere sterke følelser bedre.
 • Mestre krevende situasjoner bedre.

Kurset finner sted fra 4 til 7 mai 2020 i Jeffreys Bay i Sør-Afrika.

Kursavgift: 6400,- inkluderer kurset, bevertning, yoga, surfing og kurslitteratur.

 

Kursleder Lars Dehli er psykolog med lang erfaring innen Mindfulness. Han gikk i lære hos Professor Eleanor Rosch ved University of California, Berkeley. Til daglig driver han en klinisk psykologpraksis i Oslo der han bruker Mindfulness i terapi med mange psykologiske plager.

Han har undervist Mindfulness til  psykologer, leger, lederutdanningen ved BI og til fanger i fengsel. Han har publisert artikler innen flere felt og har gitt ut en bok om behandling av utmattelse med Torkil Berge og Elin Fjerstad på Aschehoug Forlag. Han mottok i 2009 Bjørn Christiansens Minnepris for særlig betydningsfullt faglig bidrag fra Norsk Psykologforening. For mer informasjon om Lars se: http://www.psykologdehli.no/

 

En yoga session på en fantastisk platting med utsikt over det Indiske hav og afrikanske fjell.

Marie fra lokale Spirals Yoga er vår yogalærer i Asana, en form for yoga som vektlegger indre ro og selvomsorg. Dette er en lavterskel type yoga som passer fint for de som ikke har forsøkt yoga tidligere. For de som er øvet i yoga vil dette kanskje kunne være introduksjon i en annen variant av yoga. Yoga er frivillig og er inkludert for de som ønsker.For mer info se: http://www.spiralsyoga.co.za/

 

 

En yoga session på en fantastisk platting med utsikt over det Indiske hav og afrikanske fjell.

Marie fra lokale Spirals Yoga er vår yogalærer i Asana, en form for yoga som vektlegger indre ro og selvomsorg. Dette er en lavterskel type yoga som passer fint for de som ikke har forsøkt yoga tidligere. For de som er øvet i yoga vil dette kanskje kunne være introduksjon i en annen variant av yoga. Yoga er frivillig og er inkludert for de som ønsker.For mer info se: http://www.spiralsyoga.co.za/

 

 

«You can’t stop the waves, but you can learn to surf» er et klassisk sitat av Jon Kabat-Zinn som beskriver essensen i Mindfulness. Når vi aksepterer livets utfordringer så kan vi utvikle perspektiv og teknikker som gjør at vi kan håndtere vanskeligheter som oppstår.

Dette er nok ment som en analogi fra Kabat-Zinn, men vi tar det også bokstavelig på dette kurset. Derfor har vi et frivillig nybegynnerkurs i surfing. Det finner sted på en fin strand med sandbunn og koselige bølger. Surfeinstruktøren er Afrikas hyggeligste mann, Etienne Venter, som også er trener for det Sør-Afrikanske landslaget i surfing.

 

Ruth Lindefjeld, psykologspesialist. Autorisert EMDR terapeut siden 2010. Bruker EMDR i sin privatpraksis i behandling av traumatiske hendelser og PTSD. Hun er enhetleder ved RASP på Ullevål, og driver en privatpraksis i Oslo.
Ruth vil gi oss innføring i praktisk bruk av EMDR ved ulike typer psykologiske plager.

 

 

Ruth Lindefjeld, psykologspesialist. Autorisert EMDR terapeut siden 2010. Bruker EMDR i sin privatpraksis i behandling av traumatiske hendelser og PTSD. Hun er enhetleder ved RASP på Ullevål, og driver en privatpraksis i Oslo.
Ruth vil gi oss innføring i praktisk bruk av EMDR ved ulike typer psykologiske plager.